آمیدس
آمیدس
  • از نوار پایین گوشی گزینه را انتخاب کنید.
  • منوی باز شده را به سمت چپ کشیده و دکمه را لمس کنید

 

  • از قسمت بالای صفحه گزینه Add را انتخاب کنید.